Mirosław Kociński
Mirosław Kociński
Plateau T-Series (2007)