Mirosław Kociński
Mirosław Kociński
Patera To 1 (2007)