Mirosław Kociński
Mirosław Kociński
Patera z cyklu T (2007)