Mirosław Kociński
Mirosław Kociński
Patera ażurowa (2007)